Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: haven 100% operationeel

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: haven 100% operationeel

De eerste bijeenkomst van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen heeft deze ochtend plaatsgevonden. Er werd bevestigd dat de haven tot de essentiële infrastructuur van ons land behoort en belangrijk is voor de bevoorrading van het land en van Europa. De haven blijft dus 100% operationeel dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers. Daarnaast werden enkele aandachtspunten gedefinieerd, alsook een havenmonitor opgesteld om de dagelijkse werking in kaart te brengen met het oog op eventuele extra maatregelen.


Vandaag vond de eerste vergadering plaats van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen. De verschillende schakels in de organisatie van de haven waren aanwezig. Zij beschouwen het operationeel houden van de haven als een gezamenlijke prioriteit en hebben hun volle engagement geuit voor de werking van de haven en daarmee voor de bevoorrading van ons land. Tijdens de taskforce werd aan de hand van een havenmonitor een overzicht gegeven van de situatie.

De taskforce is multidisciplinair en grensoverschrijdend. Ook de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit is hier vertegenwoordigd omwille van de toegankelijkheid van de haven via de Schelde. De verschillende schakels in de hele havenorganisatie nemen deel om een volledig beeld van de havenwerking te krijgen. Deelnemers zijn Port of Antwerp, Alfaport-Voka, ASV, Cepa, ESPO, Essenscia, Brandweer Antwerpen, Scheepvaartpolitie Antwerpen, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), De Vlaamse Waterweg, de Douane, het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Havenplatform operationeel

Momenteel is het havenplatform operationeel en zijn er geen onoverkomelijke problemen.  De afhandeling op de terminals loopt normaal, er is voldoende mankracht aanwezig om de lading te behandelen en chauffeurs rijden zonder al te veel oponthoud af en aan. De taskforce heeft enkele aandachtspunten gedefinieerd, die worden gemonitord:

  • Verschillende aanpak België en Nederland. Bij de loodsen zijn er zowel Vlamingen als Nederlanders actief. De Nederlandse stelling vertrekt vanuit een gecontroleerde besmetting terwijl de Vlaamse norm veel strenger is. MDK werkt in samenspraak met Nederland aan een aanpak waarbij de twee soorten maatregelen niet tegenstrijdig zijn.

  • Personeelsbezetting: momenteel is alles onder controle. De beschikbaarheid en inzet van de medewerkers is essentieel voor het goed functioneren van alle havendiensten. Er worden momenteel ook terugval scenario’s gemaakt om de dienstverlening te blijven borgen. De taskforce wenst uitdrukkelijk iedereen die de haven doet draaien te bedanken voor hun engagement.

De bestaande maatregelen werden herbevestigd:

  • Basis preventieve hygiënische maatregelen

  • Het voorzien van voldoende reinigingsmiddelen in machines

  • Zoveel mogelijk documenten digitaal uitwisselen en zo het menselijk contact tot een minimum beperken

  • Bemanning van schepen en personeel op de kaai zullen vooral van op afstand communiceren (via radio, telefoon)

  • Toepassen van de regels van social distancing, in de mate van het mogelijke en in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Er werd beslist dat er momenteel geen nieuwe maatregelen moeten genomen worden.

Economische impact

Momenteel ziet Port of Antwerp nog geen terugval in de goederenstromen. Wel wordt er verwacht dat er de komende dagen en weken minder schepen zullen aanmeren omwille van de corona-uitbraak. Zo zullen er vanuit Azië 15 grote containerschepen minder aankomen, wat overeenkomt met 115.000 TEU minder trafiek van en naar China. De logistieke keten functioneert normaal en vangt de piekvragen van de markt goed op. De vraag naar levensmiddelen en gezonde voeding, zoals bananen, is gestegen, wat heeft geleid tot een stijging in aanvoer van deze producten. Hierbij wordt het belang benadrukt van het open houden van de grenzen in Europa voor alle vormen van goederentransport. Port of Antwerp blijft deze situatie permanent monitoren en zal blijven inspelen op de vragen van de logistieke spelers en terminals.

De Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen zal wekelijks samenkomen. Deze frequentie zal worden opgevoerd mocht dit nodig zijn. Voor meer informatie kan je terecht op onze Coronavirus webpagina.

Bron: Port Of Antwerp, 20/03/2020 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x